Fakta

Tics

Tics är tvångsmässiga rörelser eller ljud. De flesta tics går över av sig själv inom ett år och behöver ingen behandling. Tics med både rörelser och ljud som inte går över kallas för Tourettes syndrom.