Tics

Tics är tvångsmässiga rörelser eller ljud. De flesta tics går över av sig själv inom ett år och behöver ingen behandling. Tics med både rörelser och ljud som inte går över kallas för Tourettes syndrom.


Tics

De flesta tics hos barn försvinner av sig själv. Försök att inte uppmärksamma de för mycket.

Vad är tics?

Tics är återkommande rörelser eller ljud som du har svårt att hålla tillbaka. Så som blinkningar i ögat, kasta med huvudet eller harklingar.

Det går att hålla tillbaka dessa med viljan men det kan leda till att du måste göra fler tics senare för att ”avreagera”.

Orsak

Det är än så länge okänt varför vissa får tics. Tics kan uppstå från vad som helst.

Men tics kan också vara ett symptom på Tourettes syndrom. Och denna sjukdom kan gå i arv.

Om du är spänd eller stressad kan dina tics bli värre.

Tics hos barn

Det är vanligast att barn i skolåldern har tics. De flesta tics är övergående, och brukar försvinna inom ett år.

Om ticsen inte skulle försvinna av sig själv efter ett år så ska du kontakta vården, så som en barnläkarmottagning, BUP, barnavårdscentral eller vårdcentralen.

Behandling – så blir man av med tics

Genom att stressa mindre och träna mer så kan du minska dina tics.

Dessutom ska du försöka att inte reagera på dina (eller andras!) tics. Då kan de istället bli värre.

Söka vård

För de flesta som får tics så försvinner de av sig själv, och därför behöver du inte söka vård.

Det finns också medicin som kan fungera mot tics. Men det är inte så vanligt att man får detta då det gör dig tröttare och ger dig sämre koncentrationsförmåga.

Om du har väldigt svåra tics så kan det dock bli aktuellt med behandling, alternativt behandling med psykoterapi.

När tics är Tourettes syndrom

Alla som har tics har inte Tourettes syndrom. Men om du har tics med både rörelser och ljud i minst ett år så kallas det för Tourettes syndrom.

Ticsen börjar oftast när du är barn, och alltid före 18 års ålder.

Tourettes syndrom är inte en sjukdom och är inte skadligt på något sätt. Men eftersom man gör rörelser och ljud som kan uppfattas annorlunda av andra människor så kan detta leda till att du mår dåligt eller att du får dålig självkänsla.

De flesta upplever att ticsen minskar med åldern. Många har också lärt dig att hitta olika strategier för att minska ticsen med hjälp av motståndsrörelser.